חדשות ועדכונים:

ברוכים הבאים

הננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי ה-28 למדעי הבקר, שיתקיים במלון "רמדה" בירושלים, בימים שלישי עד חמישי, 24-22 בנובמבר 2016.

כנס מדעי הבקר הפך במהלך השנים לגדול כנסי החקלאות בישראל. בשל ייחודו ותכניו זוכה הכנס למוניטין והוקרה מרובים. הכנס מאורגן ע"י יחידות משרד החקלאות בתחומי הבקר והצאן בשה"מ ובמינהל המחקר, בשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב.

תכנית הכנס עשירה, מגוונת ומעניינת במיוחד וכוללת הרצאות מוזמנות שיינתנו ע"י מיטב המומחים בענף בישראל בנושאים חשובים שעל סדר יומו של הרפתן הישראלי ודיווחי תוצאות עדכניות של מחקרים חדשים. כל ההרצאות שיוצגו בכנס יעברו רפרנטורה מדעית על ידי ועדה מדעית שחבריה הם נציגי המחקר וההדרכה ונציגי החקלאים.

הכנס ייפתח ביום ג', 22.11.16, בשעה 09:15, במעמד ראשי הענף והנהלת משרד החקלאות. במסגרת מושב הפתיחה ייערך טקס הענקת "אות יקיר הענף" לנבחרים שתרמו תרומה ייחודית לענף הבקר ויינתנו מלגות לסטודנטים מצטיינים.

השנה יעסוק הכנס בתחומים שונים כגון: כלכלת הענף, הזנה, מטבוליזם ומזונות, בריאות ורווחת בעלי חיים, פוריות וטיפוח, גידול יונקים עגלות ועגלים, יצירת רפת בת-קיימא ושיפור איכות החלב. בשל ריבוי הנושאים יפוצלו ההרצאות בחלק מימי הכנס לשני מושבים מקבילים באולמות שונים.

יומו הראשון של הכנס יוקדש לשני מושבים מיוחדים. המושב הראשון יעסוק בנושא חלב, התיישבות וביטחון: רפת החלב, והחקלאות בכלל, כאבן יסוד בביטחונה של ישראל. כמו כן יתקיים פאנל שידון בחשיבות ענף החלב להתיישבות ולציונות. המושב השני יעסוק בכלכלת ענף הרפת: התמורות בארץ ובעולם, השפעות השינויים על החקלאים, יתרונות גודל הרפת הישראלית, קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. בסיום המושב יתקיים פאנל רפתנים בנושא רווחיות הרפת לאורך זמן.

השנה יוקדש לראשונה, ביומו הראשון של הכנס, מושב מיוחד בנושא צאן לחלב ולבשר, ובמקביל באולם השני יתקיים מושב גידול יונקים, עגלות ועגלים. 

יומו השני של הכנס יעסוק במגוון רחב של נושאים שיועברו במקביל בשני אולמות. באולם אחד יתקיימו מושבים בנושאי בריאות,  פוריות ובאולם השני מושבים בנושאי הזנה, איכות החלב ועוד.

יומו השלישי של הכנס יעסוק בנושאי רווחת בעלי חיים ויצירת רפת בת-קיימא, במקביל באולם השני יתקיים מושב בנושא פוריות הזכר וטיפוח.

שטחי תצוגה נרחבים של מיטב החברות בענף יאפשרו הצגה של מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים.

משתתפי הכנסים הקודמים יכולים להעיד על חשיבותו של השיח המחקרי-מדעי-טכנולוגי עבור רפתנים, אנשי אקדמיה וכלל העוסקים בענף: עמיתים, מדריכים, חוקרים, רופאים וטרינרים וספקי תשומות.

לחדשים בענף ולאלה שטרם השתתפו בכנסים בעבר – זה הזמן להצטרף למשפחת העוסקים בענף הבקר וליהנות מחוויה ייחודית, ומהנה המיועדת רק לכם!

ד"ר גבי עדין - יו"ר כנס מדעי הבקר 
בשם הוועדה המארגנת